Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia: Agrairem facilitin la següent informació: 1) Dades quart-horàries de l'energia elèctrica subministrada per companyia els últims 24 mesos. 2) Dades horàries de consum de gas de companyia els últims 24 mesos. 3) Dades horàries del consum de gas de la turbina els últims 24 mesos. 4) Dades horàries de generació elèctrica de la turbina els últims 24 mesos. 5) Dades horàries d'exportació elèctrica de la turbina els últims 24 mesos. 6) Dades horàries de consum de gas de les calderes els últims 24 mesos. 7) Darrers informes d'anàlisi de combustió de cada caldera (els més recents disponibles). 8) Darrer informe d'avaluació tècnico-econòmica de la tri-generació per part de l'ICS-Hospital. 9) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua freda (central d'energies i edificis). 10) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució de vapor (central d'energies i edificis). 11) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua calenta per calefacció i ACS (de cada edifici). 12) Esquemes unifilars de la xarxa interna d'alta tensió (25 kV). 13) Esquemes unifilars de la xarxa interna de baixa tensió (des de CGBT fins a nivell planta/zona, quadres BT). 14) Actualització de la llista d'equips (la publicada sembla no estar actualitzada). 15) Informes de manteniment de totes les refredadores d'aigua dels últims 24 mesos. 16) Auditoria realitzada per SIEMSA (només s'ha publicat fins ara les presentacions en format .ppt). En especial els mesuraments realitzats, dades d'històrics del BMS utilitzats, càlculs d'estalvis. 17) Llista de climatitzadors principals incloent dades nominals (cabal d'aire m3/h, potència bateries fred/calor, hores de funcionament estimats, free-cooling sí/no, recuperació de calor sí/no, variadors de freqüència sí/no). En especial: a. Hospital traumatologia: bloc quirúrgic i aire primari. b. Hospital general: bloc quirúrgic i aire primari. c. Hospital materno-infantil: bloc quirúrgic i aire primari. Moltes gràcies

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1) Dades quart horàries de l'energia elèctrica subministrada per companyia els últims 24 mesos. S'han penjat dades quart horàries d'un dia Vall i un dia Pic de l'any 2016 a la carpeta "Dades consum" 2) Dades horàries de consum de gas de companyia els últims 24 mesos Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum" 3) Dades horàries de consum de gas de turbina els últims 24 mesos Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum" 4) Dades horàries generació elèctrica de turbina els últims 24 mesos Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum" 5) Dades horàries d'exportació elèctrica de turbina els últims 24 mesos Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum" 6) Dades horàries de consum de gas de calderes els últims 24 mesos Només hi ha un comptador de gas. Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum" 7) Darrers informes d'anàlisis de combustió de calderes No procedeix 8) Darrer informe d'avaluació tècnic-econòmic de la trigeneració per part de l'ICS ¿ Hospital. No procedeix 9) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua freda (central d'energies i edificis) Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes" 10) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució de vapor (central d'energies i edificis) Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes" 11) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua calenta per calefacció i ACS (de cada edifici) Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes" 12) Esquemes unifilars de la xarxa interna d'alta tensió (25kW) Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes" 13) Esquemes unifilars de la xarxa interna de baix tensió (des de CGBT fins a nivell planta/zona, quadres BT) Aquesta part d'instal¿lacions està fora de l'àmbit del concurs 14) Actualització de la llista d'equips (la publicació sembla no estar actualitzada) Així es, no disposem de dades mes actualitzades 15) Informes de manteniment de totes les refredadores d'aigua dels últims 24 mesos No procedeix 16) Auditoria realitzada per SIEMSA (només s'ha publicat fins ara les presentacions en format.ppt). En especial els mesuraments realitzats dades d'històrics del BMS utilitzats, càlculs d'estalvis. La informació publicada com a resposta a la primera pregunta es la informació de la que disposem 17) Llistat de climatitzadors principals incloent dades nominals (cabal d'aire m3/h, potència bateries fred/calor, hores de funcionament estimades, free-cooling si/no, variadors de freqüència si/no). En especial: a. Hospital traumatologia: bloc quirúrgic i aire primari. b. Hospital general: bloc quirúrgic i aire primari. c. Hospital materno ¿ infantil: bloc quirúrgic i aire primari La informació de climatitzadors inventariada es la publicada com a annex III del PPT, no es disposa d'altres registres mes actualitzats. S'han habilitat mes visites a les instal¿lacions per a que els licitadors puguin registrar totes les dades que precisin

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya