Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Benvolguts Srs. Plantegem els següents dubtes: 1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs? 2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016? 3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas , i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? 4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal·lat? 5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris. 6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas? 7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures. 8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions? 9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així? 10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error? 11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet? 12. En la referència del compliment dels requeriments tècnics i normatius de les MCEs, les mesures només poden ser les recollides en l'annex IV del PPT o podrien ser altres? 13. Ens poden facilitar les auditories completes d'on surten els resums de l'annex IV del PPT 14. Segons la primera visita realitzada, l'encesa de la turbina és manual, sense cap criteri clar al respecte. Un major o menor nombre d'hores d funcionament pot incidir en l'estalvi de KWh de gas i d'electricitat, convertint les hores de funcionament en variable del model de mesura i verificació d'estalvis. Un cop començat el contracte qui va a determinar les hores i els períodes de funcionament de la mateixa? 15. Llistat equips / instal·lacions amb característiques tècniques (inventari). Hi ha un llistat en ANNEX III ben estructurat però falta informació sobre Ges, CTs, BC, ... i en alguns casos la informació no sembla estar verificada, en màquines d'absorció per exemple es visualitzen dos equips Carrier i en la visita un dels equips era Thermax, estan actualitzats i al dia els llistats? 16. Disposició de materials, en pàgina 28 de ppt no deixa clar o no m'ho sembla qui s'encarrega de la disposició dels mateixos a l'hora d'abordar correctius. Indica que l'HUVH pot fer-se càrrec dels mateix o demanar preu a mantenidor, aquest haurà d'aplicar baixada del 20% sobre PVP ... aclarir aquest punt. El mantenidor els disposa o es facturaran a part? 17. GMAO, cal disposar una soft que es pugui vincular a SAP i amb mobilitat disponible. Com funcionen actualment ?, tenen alguna predilecció? 18. Personal, en els llistats de subrogació no apareix personal de comandament (Cap d'equip / Enginyer de Mto), no apareixen comandaments operatius (encarregats / caps de torn) ni apareix personal administratiu. No hi ha personal exercint aquestes funcions en l'actualitat? 19. Mitjans operatius. Disposició mitjans auxiliars o l'HUVH compta amb equips propis que posa a disposició (¿?) Salutacions

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs? PCS 2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016? L'estalvi econòmic es calcularà sempre, en la licitació i en cas de ser adjudicatari en la durada total del contracte, amb les tarifes de referència definides als plecs i que també consten a la taula del model d'oferta econòmica (annex 4 model d'oferta econòmica). Electricitat Codi de Tarifa: 6.1 Tarifa de referència EE 0,07278¤/kWh Gas natural Codi de Tarifa: Tarifa de referència GN 0,02144¤/kWh 3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas, i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? La oferta d'estalvi no pot ser superior a la indicada als plecs, els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen. Per calcular les tones de CO2 resultants s'han d'utilitzar el ratis que defineixen els plecs: 4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal¿lat? Dins la carpeta "Sistema de gestio" 5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris. 8 Bar vapor saturat mode cogeneració/ 6 Bar vapor saturat sense cogeneració 6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas? POTÈNCIA DE LES CALDERES EN MWt C1 6,5 C2 9,5 C3 5,2 7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures. Només hi ha un comptador general de companyia. 8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions? Les dades de potencia dels bescanviadors s'han de recollir in situ dins de les visites realitzades i pendents de realitzar. 9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així? Actualment només hi ha un punt de subministrament d'energia elèctrica de companyia, tot i que al 2016 es disposava de dos. A part hi ha el punt d'emergències. 10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error? Es consideren correctes la suma dels valors de la taula 8.1.7. La diferència es del 0,18% pel que no altera el resultat de cap anàlisi: Taula 8.1.5 22.391.977 kwh Taula 8.1.7 22.432.379 kwh valor correcte 11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet? Línies obligatòries: L1- Actuacions en climatització i ACS: Paquet 1: Modificació de la distribució d'aigua freda per climatització, separant circuits primari i secundari, i optimització del circuit de vapor d'aigua i condensats. Paquet 2: Substitució de les màquines refredadores amb refrigerants prohibits i en males condicions de servei, canvi

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya