Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Benvolguts Srs. Plantegem els següents dubtes: 1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs? 2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016? 3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas , i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? 4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal·lat? 5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris. 6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas? 7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures. 8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions? 9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així? 10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error? 11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet? 12. En la referència del compliment dels requeriments tècnics i normatius de les MCEs, les mesures només poden ser les recollides en l'annex IV del PPT o podrien ser altres? 13. Ens poden facilitar les auditories completes d'on surten els resums de l'annex IV del PPT 14. Segons la primera visita realitzada, l'encesa de la turbina és manual, sense cap criteri clar al respecte. Un major o menor nombre d'hores d funcionament pot incidir en l'estalvi de KWh de gas i d'electricitat, convertint les hores de funcionament en variable del model de mesura i verificació d'estalvis. Un cop començat el contracte qui va a determinar les hores i els períodes de funcionament de la mateixa? 15. Llistat equips / instal·lacions amb característiques tècniques (inventari). Hi ha un llistat en ANNEX III ben estructurat però falta informació sobre Ges, CTs, BC, ... i en alguns casos la informació no sembla estar verificada, en màquines d'absorció per exemple es visualitzen dos equips Carrier i en la visita un dels equips era Thermax, estan actualitzats i al dia els llistats? 16. Disposició de materials, en pàgina 28 de ppt no deixa clar o no m'ho sembla qui s'encarrega de la disposició dels mateixos a l'hora d'abordar correctius. Indica que l'HUVH pot fer-se càrrec dels mateix o demanar preu a mantenidor, aquest haurà d'aplicar baixada del 20% sobre PVP ... aclarir aquest punt. El mantenidor els disposa o es facturaran a part? 17. GMAO, cal disposar una soft que es pugui vincular a SAP i amb mobilitat disponible. Com funcionen actualment ?, tenen alguna predilecció? 18. Personal, en els llistats de subrogació no apareix personal de comandament (Cap d'equip / Enginyer de Mto), no apareixen comandaments operatius (encarregats / caps de torn) ni apareix personal administratiu. No hi ha personal exercint aquestes funcions en l'actualitat? 19. Mitjans operatius. Disposició mitjans auxiliars o l'HUVH compta amb equips propis que posa a disposició (¿?) Salutacions

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO
PDF PDF i XML

 

Resposta: Es respon una part dels vostres dubtes que fa referència a les línies obligatòries: Aclariment línies obligatòries: A la pàgina 8 del PPT a l'apartat: "4 ÀMBIT es mostra un llistat de les línies obligatòries. Aquest llistat té caràcter no limitatiu, podent incloure altres elements" aquest llistat és informatiu i no defineix els àmbits obligatoris en els que s'han de presentar MCEs, les línies obligatòries es defineixen a l'apartat 9.1 de la pàgina 19. "9.1 AMBITS D'ACTUACIÓ I ESTALVIS MÍNIMS A GARANTIR L'empresa que resulti adjudicatària haurà d'assolir els estalvis garantits durant el període del contracte. Els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen, i s'hauran de realitzar mesures de conservació de l'energia (MCEs) de manera obligatòria en cada una de les línies següents: L1- Actuacions en climatització i ACS: Paquet 1: Modificació de la distribució d'aigua freda per climatització, separant circuits primari i secundari, i optimització del circuit de vapor d'aigua i condensats Paquet 2: Substitució de les màquines refredadores amb refrigerants prohibits i en males condicions de servei, canvis en els climatitzadors i en la distribució i renovació d'aire, modificació de la distribució d'aigua freda de climatització per crear els secundaris i millora de l'aïllament tèrmic de canonades d'aigua de climatització i ACS. L2- Actuacions en gestió, supervisió i control de consums (segons Annex VII): Paquet 1: Millora del programa de gestió de generació d'energia Paquet 2: Millora del programa de gestió dels edificis (BMS) En tot cas, s'hauran de complir els requeriments d'humitat i temperatura fixats pels criteris descrits a l'annex I d'aquest PPT (Garantia de Rendiment)." Aquestes línies si que son obligatòries i cal que cada licitador proposi millores en totes dues línies i en cada un dels paquets de cada línia, de manera que per la línia 1 hi ha d'haver proposta de millores per al paquet 1 i el paquet 2 i a la línia 2 hi ha d'haver proposat de millores per al paquet 1 i per el paquet 2 obligatòriament.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya