Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda, Tinc una serie de dubtes, despres de llegir els plecs: 1. En que sobre hi ha que posar el annex 4? 2. En el annex 2, tinc que posar i descriure l'equip adscrit a la execució del contracte; i la persona que va a ser responsable? 3. La solvencia económica i financiera, hi ha que posar-la en algún sobre? 4. Tots els annexos han d'anar signats digitalment o manualment? Salutacions i moltes gracies

Òrgan de contractació:
Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL
Codi d'expedient:
CON-PO 20/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, a continuació procedim a respondre les qüestions plantejades: 1. Segons estableix la càusula 16.2.d) del plec de clàusules administratives particulars, l'annex 4 només s'ha de presentar en cas d'esdevenir empresa adjudicatària i només si aquesta última ho considera oportú (és a dir, si no opta ni per l'efectiu, l'aval o l'assegurança de caució). 2. Tal i com se senyala a l'apartat I del plec de clàusules administratives particulars (criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor), a l'annex 2 s'hi ha de presentar un pla d'execució dels treballs tenint en compte els criteris que s'hi detallen. En cap cas es demana que a l'annex 2 s'hi descrigui l'equip adscrit a l'execució del contracte ni qui en serà el responsable. Aquesta informació només l'haurà de facilitar l'empresa que resulti adjudicatària quan se li demani al requeriment de documentació (clàusula 15.2, A.2). 3. Tal i com assenyala la clàusula 15.2 i l'apartat G.1. - acreditació de la solvència econòmica i financera, aquesta només s'ha d'acreditar per part de l'empresa que resulti adjudicatària quan se li requereixi. 4. Tots els documents que conformen l'oferta han d'anar signats digitalment. Gràcies

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya