Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia! Per presentar la declaració de solvència econòmica i financera és necessari adjuntar la certificació al Registre Mercantil o es pot presentar un document que acrediti la nostra inscripció al RELI? Podem donar-vos accés al RELI perquè consulteu aquestes dades o s'han d'enviar explícitament?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Codi d'expedient:
2019/172
PDF PDF i XML

 

Resposta: De conformitat amb el previst a l'article 159.4 a) i 6 de la LCSP, les empreses licitadores que es presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat i simplificat abreujat hauran d'estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), o al Registre Electrònic d'Empreses licitadores de la Generalitat (RELI). Si l'empresa està inscrita al RELI i allà ja hi figura l'acreditació de la solvència que exigeix el Plec de Clàusules administratives, no és necessari adjuntar les certificacions del Registre mercantil, simplement s'ha de fer constar a la declaració responsable que l'empresa compleix amb la solvència requerida. L'Ajuntament, en cas que el licitador en resulti adjudicatari ja accedirà al RELI per a la seva comprovació i només es requeriran les certificacions del registre mercantil en cas que la solvència requerida no consti o no estigui actualitzada.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya