Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Preguntes relatives al concurs de l'Ajuntament de Sitges: Contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic i instal¿lacions semafòriques Codi d'expedient: 04/20181) 1.- En relació a l'apartat G1 subpunt d) del Quadre de característiques del contracte, no queda aclarit als plecs com cal justificar les habilitacions específiques de determinats perfils ni com cal acreditar-los. Els perfils que generen dubtes són: Gestor energètic Servei d'enginyeria Servei d'informàtica per sistema de control 2) En referència al mateix apartat G1, a la pàgina 15 del plec administratiu es dóna com a opció vàlida per a justificar la solvència tècnica la acreditació dels perfils professionals anteriorment enumerats, però en el punt G2 del Quadre de característiques tècniques es dóna com alternativa per a justificar la solvència tècnica estar classificat dins la categoria 3, grup P, subgrup 1 d'empreses. Entenem que si presentem la classificació 3P1 no cal presentar les acreditacions professionals de l'apartat G1, és aquest plantejament correcte?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sitges
Codi d'expedient:
04/2018
PDF PDF i XML

 

Descripció de l'esmena: pregunta no resposta

Resposta: 1.- En relació a l'apartat G1 subpunt d) del Quadre de característiques del contracte, no queda aclarit als plecs com cal justificar les habilitacions específiques de determinats perfils ni com cal acreditar-los. Els perfils que generen dubtes són: Gestor energètic Servei d'enginyeria Servei d'informàtica per sistema de control Amb el compromís per escrit de la disposició dels mitjans materials i personals de que disposa l'empresa per l'execució del contracte. 2) 10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l'apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d'acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s'assenyala en l'apartat G.2 del mateix quadre de característiques.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya