Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

El PCAP (11.9) al hablar del DEUC indica que "En el cas que les empreses licitadores recorrin a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar". Tal como se indica en el segundo párrafo del artículo 75.2 LSCP, ¿pueden confirmar que el compromiso escrito de la entidad licitadora y la empresa a cuya solvencia o medios se recurre y que se debe indicar en el DEUC, no se debe presentar hasta que se sea requerido para ello una vez que se haya resultado adjudicatario del Acuerdo Marco?

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/18
PDF PDF i XML

 

Resposta: Efectivament, tal com es concreta en la clàusula 32.2 del PCAP relativa a la subcontractació: "32.2 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació dels contractes basats i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar."

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya