Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

¿Por qué se han publicado los precios de terapias exclusivamente para pediatría y no para adultos? No se explica la motivación de esta diferencia.

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/18
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1. Tal i com es recull en la clàusula 1.1 del PCAP, aquest acord marc es licita mitjançant dues fases predeterminades: -Una fase d'homologació dels adjudicataris. -Una fase de licitació dels contractes basats que es durà a terme per part de les entitats adherides a l'Acord Marc. 2. En l'apartat Y del quadre de característiques sobre "Execució de l'acord marc", s'estableix: "El contracte de l'acord marc serà signat amb la necessitat de convocar noves licitacions per part dels hospitals prescriptors de TRD en el cas de les TRD en edat adulta i el CatSalut en el cas de les TRD en edat pediàtrica, als quals s'aplicaran els criteris d'adjudicació descrits en les clàusules 44 i 45 del Plec de Clàusules Administratives Particulars." Així doncs, el contracte basat corresponent a lot pediàtric es licita per part del CatSalut, mentre que els diferent lots corresponents a les TRD en edat adulta es licitaran per part dels hospitals prescriptors. 3. En el plec el PEAFP (Plec d'especificacions d'activitat, sistema de facturació i sistema de pagament per a la contractació de serveis de TRD) en la pàgina 2 de 24 punt 4.2. es cita: "Pel que fa a les TRD en edat adulta les tarifes seran les que s'indiquin en els plecs de la contractació basada que es liciti posteriorment" i en el punt 4.3. es cita: "Pel que fa a les TRD en edat pediàtrica les tarifes són les que s'indiquen a continuació: quadre amb teràpies i preu sessió". 4. D'acord amb l'article 221.5 LCSP sobre l'adjudicació de contractes basats en un acord marc, quan per a l'adjudicació d'un contracte basat es procedeixi a una nova licitació, aquesta es podrà basar en termes diferents dels de l'acord marc sempre que es concretin amb caràcter previ a la licitació per a l'adjudicació del contracte basat. En conseqüència la documentació administrativa i tècnica de la licitació de l'acord marc inclou tots aquells termes i requisits comuns a l'acord marc i a licitació dels contractes basats, per exemple el règim de modificacions previstes, el règim sancionador, sistema de facturació i pagament (entre d'altres), mentre que aquells termes i requisits que afectin l'adjudicació dels contractes basats i no siguin comuns, es concretaran per a cadascuna de les licitacions basades. Tanmateix, per raons d'eficàcia, simplificació i racionalització administrativa, tots els termes que fan referència al lot pediàtric (requisits, criteris d'adjudicació i tarifes) ja es troben reflectits en la documentació publicada.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya