Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Es demana quina documentació s'ha d'incloure en el sobre A; i en el sobre B. I també si l'oferta tècnica és una per cada lot, o bé es pot presentar un únic document on es faci menció als lots.

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20180163
PDF PDF i XML

 

Resposta: En primer lloc, recordar que el número d'expedient és el 20180153, tot i que l'anunci de licitació a la plataforma consta el número 20180163. Considerant que es va esmenar aquest extrem, els licitadors quan es refereixin a aquest expedient hauran de fer constar el número 20180153. Els licitadors, en el sobre A, i d'acord amb les instruccions que consten a la clàusula 11.7 del plec de clàusules hauran de presentar una declaració indicant el/s lot/s al/s qual/s es presenta. La mateixa clàsusula diu que en haver-se establert criteris de valoració automàtica, les empreses licitadores hauran d'incloure en el sobre b la seva proposició econòmica a través del document PLANTILLA OFERTA ECONÒMICA; la documentació que es demana al plec de prescripcions tècniques (per tant, inclòs el detall de l'oferta tècnica); la plantilla ANNEX CRITERIS AUTOMÀTICS; i la documentació que es demana adjuntar respecte d'alguns criteris. Pel que fa a la forma en què s'ha de presentar l'oferta tècnica (que ha d'anar al sobre b), el rellevant és que quedi clar (ja sigui en un únic document o bé diversos) la informació relativa a cadascun dels lots als quals es presenta.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya