Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA QUE HA AFECTAT EL FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA D'OFERTES JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Es demana quina documentació aportar en fase de presentació d'ofertes que afecti a la solvència tècnica i professional; concretament, la que s'assenyala a la clàusula 10.1 apartat b) del plec de clàusules, que disposa: "... caldrà acreditar la disposició del personal o de les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte (caldrà presentar la relació del personal que adscriurà amb indicació de la titulació acadèmica o de la formació reglada específica que tingui (...). Per acreditar-ho caldrà aportar un compromís exprés d'adscripció a l'execució del contracte subscrit per totes les parts implicades".

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20180163
PDF PDF i XML

 

Resposta: En l'apartat de la solvència, a través de la presentació del DEUC, els licitadors declaren que es disposa de l'aptitud per contractar, és a dir, que es disposa de la capacitat, la solvència econòmica i tècnica que es requereix en els plecs i que no incorre en prohibició per contractar. El DEUC s'inclou en el sobre A (tal i com consta a la clàusula 11.7 del plec de clàusules), i simplifica la presentació d'ofertes, donat que evita presentar tots els documents que acrediten tant la capacitat per contractar, com la solvència econòmica i tècnica que s'exigeix al plec de clàusules. Així doncs, els documents que acrediten capacitat i solvència només s'hauran de presentar en cas de resultar adjudicatari. En tot cas, si l'òrgan de contractació considera que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat de les declaracions del DEUC podrà sol·licitar que s'adelanti la documentació o bé que s'acrediti alguna de les condicions de solvència o aptitud. En l'apartat de la solvència tècnica (clàusula 10.1 apartat b), on es diu "caldrà acreditar la disposició del personal o de les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte...", si el personal o les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte no formen part de l'organització interna del licitador (per tant són tercers o externs), en aquest cas no només el licitador sinó també el tercer haurà de presentar un DEUC en el que consti la informació pertinent (referida a la seva capacitat, representació, solvència que cedeix i prohibició per contractar). En aquest cas, a més caldrà adjuntar un compromís subscrit per les parts (licitador i extern) on quedi clara aquesta adscripció al contracte. I només pel cas que resulti adjudicatari, serà en aquell moment que es demanarà acreditar la presentació de la relació del personal que s'adcsriurà amb indicació concreta de la titulació, formació...

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya