Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

1. La solvència econòmica en quin sobre s'ha de presentar? 2. La solvència tècnica com s'ha de presentar? Títol, certificat colegiat... En quin sobre s'ha de presentar? 3. En la clàusula desena posa que les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen en l'apartat G.3 del quadre de característiques. Com cal presentar? En quin sobre cal presentar? 4. Com i on indiquem el lot al que ens presentem? 5. Per la resposta d'algunes questions que heu contestat dedueixo que hi ha una 2a fase, en que consta? 6. En pla pàg. 32 del plec "CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C" apartats : a) parla de "proposició econòmica", de "si s'han establert diversos criteris d'adjudicació" i de si "s'inclou l'oferta econòmica en el sobre B", podeu aclarir aquests punts? b) "proposició econòmica segons annex 1", no hi ha annex 1 en el plec, podeu aclarir-ho? d) "les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic", podem entregar un cd o pendrive anònim al CEB amb la meteixa documentació que es presenta de forma electrònica?

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
A145 19 018
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018: "APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès: ¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió, ¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar. En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible." Atentament,

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya