Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE SOLVÈNCIA

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2018-104
PDF PDF i XML

 

Resposta: Tal i com estableix l'article 75.1.b) del TRLCSP, l'empresari pot basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats , independentment dels vincles que tingui amb elles. En aquest cas haurà de fer constar en el DEUC la informació sobre el recurs a la capacitat d'altres empreses, tal i com s'especifica a la pàg.15 del PCAP. Posteriorment en el cas de resultar proposat com a adjudicatari haurà de presentar el certificat de compromís de les entitats degudament signat per ambdues parts. En quant a les empreses subcontractades sempre que no comparteixin solvència, en cap cas afectaran ni computaran en l'acumulació de la solvència. Alhora, una empresa pot ser posible subcontractista i compartir solvència, Cada circumstància caldrà fer-la constar concretament i separadament en cada part del DEUC que correspongui. Tant si es recorre a capacitat d'altres empreses com si es pretén subcontractar, a banda d'indicar-ho en el DEUC, l'empresa haurà presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o pretengui subcontractar, que en el cas de possibles subcontractistes només caldrà complimentar les seccions A i B de la part II i íntegrament la part III. En quant a les empreses que licitin amb compromís de constituir-se en UTE, cal que també presentin un DEUC per cadascuna de les integrants. En quant a l'acompliment de la solvència, es podrà acumular la de cadascuna de les integrants, sigui económica i financera o técnica i profesional, sempre que tinguin la corresponent habilitació empresarial i capacitat de contractar. En el cas de presentar classificació empresarial per acompliment de la solvència, la classificació també podrá ser acumulativa sempre que totes les empreses integrants hagin obtingut classificació com empresa (sigui obres o sigui serveis) En cap cas una empresa licitadora, sigui principal o integrant d'una UTE, o que es recorri a la seva capacitat per acompliment de la solvència, o posible subcontractista, pot estar incursa en prohibició de contractar.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya