Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Cal que les empreses subcontractades hagin d'emplenar el model Annex .1 (Document Europeu Únic de Contractació - DEUC) o bé n'hi ha prou amb fer la declaració responsable que esmenta el punt 9.1.3 (fent constar el nom dels subcontractistes)?

Òrgan de contractació:
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Codi d'expedient:
CRG08/18

 

Resposta: Según el apartado 2 del Art. 215 LCSP: a)Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. (...) el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato (...) señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista (...) Así que los licitadores tendrán que aportar una declaración responsable indicando lo que establece el artículo arriba mencionado (no hace falta que cada subcontratista rellene el DEUC) y después de la adjudicación tendrán que justificar debidamente la aptitud de los subcontratistas en virtud del apartado 2.b) del Art. 215 de la LCSP.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya