Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Concretament en el sobre 1 (documentació administrativa) es demana: CLÀUSULA 10.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ: Contingut Sobre 1 Apartat: 10.1.2 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: essent obligatòria la presentació de tots i cadascun dels següents mitjans (...) Però en el sobre 2 es demana pràcticament el mateix: Contingut Sobre núm. 2: (..) 10 punts Entenem que la documentació respecte a un criteri que puntua no la podem posar de manera en el sobre administratiu, però si no la posem veiem que vostès manifesten a la clàusula 13 el següent: Serà causa d'exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels documents (...) Ens podien aclarir aquesta cirncumstància?

Òrgan de contractació:
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Codi d'expedient:
CRG03/18

 

Resposta: En resposta a la seva consulta, indiquem el que cal incloure a cada un dels sobres: SOBRE 1 ¿ Indicació del personal tècnic, incloent curriculums complerts, dels que es disposa per l'execució del contracte.. SOBRE 2 ¿ Indicació dels anys d'experiència (i desglós de l'experiència) en gestió d'administració de personal de cadascuna de les persones.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya