Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Sol¿licito em solucioneu un dubte que tinc sobre la presentació de la licitació de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ I HABILITACIÓ D¿ESPAIS A LES INSTAL.LACIONS DEL CRG. - Al sobre 2 es demana un Pla de Treball (Diagrama de Gantt i la seva adaptació a la realitat de l¿obra). - Al sobre 3 es demana Termini d¿execució del contracte (amb una reducció màxima de 4 setmanes). La meva consulta és: Al sobre 2, el Diagrama de Gantt del concurs ha de ser amb la reducció? I, al sobre 3 només posar una declaració? Ó, s¿ha de fer 2 Pla de Treball, un sense reducció pel sobre 2 i un altre reduït, pel sobre 3?

Òrgan de contractació:
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Codi d'expedient:
CRG03/14

 

Resposta: El Pla de Treball que s¿ha d¿incloure al Sobre 2 - Proposta Tècnica, s¿ha d¿efectuar en base al diagrama de Gantt que es troba com a Annex 2 al Plec de Prescripcions Tècniques. S¿han de documentar totes les tasques a portar a terme i que es troben relacionades al diagrama indicat, és a dir, aportar la informació sobre el desglòs de subtasques i descripció de com es portaran a terme totes elles, sense incloure la informació sobre la reducció de termini d¿execució del contracte. Al sobre 3 - Proposta Econòmica s¿ha d¿incloure la informació sobre la reducció que es proposi en quan al termini d¿execució del contracte en setmanes senceres, amb un màxim de 4, indicant on es produirà aquesta reducció.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya