Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Aclariment apartat A) de la solvència tècnica i professional. L'article 90.1 apartat a de la LCSP es refereix a treballs d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte però sempre en termes acumulats. El requisit mínim que vostès proposen es tracta en termes acumulats? és a dir, contracte 1 + contracte 2 + contracte 3 igual o superior a 17.782,80 ¤ o bé es refereixen que cadascun d'aquests contractes siguin superiors en aquesta quantitat?

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Ascó
Codi d'expedient:
1974/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: L'apartat F del quadre de característiques defineix els requisits de solvència tècnica i professional que han de tenir les empreses per ser adjudicatàries del contracte. L'apartat A) es remet a l'article 90.1 apartat a) de la LCSP, i diu que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70 % al valor anual mitjà del contracte, havent-se d'acreditat amb la relació dels principals serveis executats en els últims 3 anys. En conseqüència, l'experiència professional és l'acumulada amb diversos contractes, sempre que compleixin amb els requisits de quantia i temporalitat que defineix l'apartat F del quadre de característiques del contracte. Solvència tècnica i professional, s'acreditarà pels següents mitjans: A) article 90.1 apartat a) de la LCSP: relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte, que durant els darrers tres anys. S'han d'incloure import, dates i destinatari públic o privat d'aquests Requisit mínim: l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a al 70% al valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 17.782,80 ¤) S'acreditarà aquest requisit per mitjà d'una relació dels principals serveis executats en els últims 3 anys, que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució, expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. A manca d'aquests certificats es podrà substituir per una declaració de l'empresari. En aquesta relació per acreditar la solvència NO s'han d'incloure la relació de contractes que son objecte de valoració com a criteri d'adjudicació amb formula automàtica.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya