Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda En la S(CE) superficie construida de la proposta, que es "relaciona amb la superficie útil dels habitatges" s'han de computar el local comercial i el local de Prat Espais, o només els habitatges i les seves zones comuns. Si els hem de computar la diferencia entre S(CE) i S(CSR) es que en le primer no computen els patis de llum i els balcons el 50% mentre que al segon els patis de llum es computen i els balcons oberts no. Es així? Gracies

Òrgan de contractació:
Prat Espais, SLU
Codi d'expedient:
21-421-DOT1
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, Els plecs estableixen que la superfície construïda de la proposta (SCE) es mesurarà segons el Real Decreto 1020/1993, del 25 de juny, on s'entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins la línia exterior dels paràmetres perimetrals d'una edificació, i en el seu cas, dels eixos de les mitgeres, deduïda la superfície dels patis de llums. La SCE és de tot l'edifici, de totes les plantes, també de sota rasant. El RD 1020/1993 estableix que: "3. Se entiende como superficie construida la superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100 por 100. En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros." La superfície construïda de la proposta sobre rasant (SCSR) és calcula igual que el SCE, però es computen les superfícies que estan sobre rasant. La superfície construïda sobre rasant la volem determinar a efectes del càlcul de l'edificabilitat de la parcel·la respecte el potencial de sostre màxim construït. Això no vol dir que el mètode de càlcul sigui el mateix que la edificabilitat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya