Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda, tal i com es comenta al resum de requisits urbanístics, es demana que la promoció "dispongui de patis i celoberts coberts", i que aquests comptabilitzen com a edificabilitat. 1) Això entenem que només es comptaria per una sola planta, ja que només disposa d'una única cobertura en la cota superior (acabat de tipus claraboia-celobert)? O per altra banda, comptabilitza per a cada planta la totalitat de la superfície del celobert? 2) Es diu que els celoberts "hauran d'estar coberts"; és això obligatori i no es pot plantejar-ne d'oberts sense cobertura? En aquest cas, com computarien a efectes d'edificabilitat? 3) Un altre dubte, si es produeix un retranqueig en el pla de la façana interior d'illa, aquest buidat sense cobertura, es comptabilitza també com a edificabilitat com el celobert?

Òrgan de contractació:
Prat Espais, SLU
Codi d'expedient:
21-421-DOT1
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, El document annex als plecs "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3", detalla les característiques i requisits que han de contemplar les propostes presentades a la licitació. L'objecte del document és crear un marc igualitari entre els participants en el concurs en aquells aspectes que poden ser interpretables amb conseqüències perjudicials pels participants, i amb el còmput de les superfícies aquesta situació pot passar. El document en la segona pàgina estableix que: "A efecte de còmput d'edificabilitat: a. No es podran superar el sostre màxim sobre rasant establert en cada una de les parcel·les. 4.320 m² en la 3D i 2.415 m² en la 3B3. b. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a les plantes per sobre de la rasant. c. Es computaran també per al càlcul d'aquesta superfície les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació. d. No es computaran les superfícies de cossos volats oberts. La promoció haurà de disposar de patis i celoberts, que hauran de estar coberts. Aquests patis o celoberts, independentment de la seva superfície, computaran sempre a efectes de edificabilitat." També en el Plec de Condicions administratives, a la pàgina 65 es detalla que: "La superfície construïda de la proposta sobre rasant (SCSR) serà la resultant de la suma del sostre construït sobre rasant en la proposta a efectes del còmput de l'edificabilitat màxima de la parcel·la. Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció." Per tot això: 1.- L'edifici haurà de disposar de patis i celoberts i aquests hauran d'estar coberts. Aquestes superfícies cobertes computaran com sostre edificat en totes les plantes de l'edifici. 2.- Una reculada, permesa, en la alineació de les façanes exteriors de l'edifici, no computarà a efectes d'edificabilitat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya