Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/12
Nomenament de la mesa
Data de publicació: 21/01/2022 15:40 h
Descripció: Es publica la resolució de nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - Obertura del sobre B
Data de publicació: 09/02/2022 12:40 h
Descripció: Dia mesa: 15/2/22 - Hora: 9:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlODJkYzUtMTg4Yi00YjZhLWI0MzQtZTc4OWJlZjdiNWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22052e19c7-166f-4425-b176-0e0252f4ec1c%22%7d
Sessió virtual de la mesa - Obertura del sobre C
Data de publicació: 18/02/2022 15:30 h
Descripció: Dia mesa: 24/2/2022 - Hora: 11:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=95280524&lawType=
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya