Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
76/2020
Acte d'obertura sobre A
Data de publicació: 27/10/2020 08:45 h
Descripció: L'acte d'obertura, en sessió privada de la Mesa de Contractació, del sobre A, tindrà lloc el 28 d'octubre a les 12:30
Acta d'obertura sobre A
Data de publicació: 02/11/2020 09:05 h
Descripció: Acta d'obertura sobre A
Acte públic obertura sobre B
Data de publicació: 03/11/2020 11:40 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre B se celebrarà, telemàticament, el proper dijous 5 de novembre a les 11:05. El link per a que els licitadors interessats puguin connectar-se a l'acte és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYzYjA1ODgtYWI2OC00OTJmLWI4OGMtNGY2MmRmOTRmY2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Informes tècnics de valoració
Data de publicació: 10/11/2020 18:30 h
Descripció: Informes tècnics de valoració del Lot 1 i Lot 2
Acta d'obertura sobre B
Data de publicació: 10/11/2020 18:30 h
Descripció: Acta d'obertura sobre B
Acta avaluació justificació oferta anormal
Data de publicació: 25/11/2020 18:30 h
Descripció: Acta avaluació justificació oferta anormal, classificació i proposta d'adjudicació
Informe sobre justificació oferta incursa en presumpció d'anormalitat
Data de publicació: 25/11/2020 18:30 h
Descripció: Informe sobre justificació oferta incursa en presumpció d'anormalitat
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya