Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/2716
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 04/05/2021 14:00 h
Descripció: Qualificació documentació administrativa (Sobre A) / Obertura de propostes (Sobre B) "Criteris a judici de valor"
Dia: 6 de maig de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta d'obertura del sobre A
Esmenat en data: 06/05/2021 17:25 h
Descripció: Acta d'obertura del sobre A
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 13/05/2021 15:30 h
Descripció: Acta de qualificació de la documentació administrativa del Sobre A i Obertura del Sobre B
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 25/05/2021 12:30 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre B) "Criteris a judici de valor" / obertura de proposicions (sobre C) "criteris automàtics"
Dia: 27 de maig de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica amb Videoconferència
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 02/06/2021 13:00 h
Descripció: Acta de valoració del sobre B i obertura del sobre C
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 21/06/2021 13:00 h
Descripció: Acta de valoració del sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya