Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/7498
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 18/05/2021 15:15 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre Ab) "criteris a judici de valor" / Obertura de propostes sobre B (criteris automàtics)
Dia: 20 de maig de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtic
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta obertura sobre Aa i Ab
Data de publicació: 26/05/2021 14:20 h
Descripció: Acta obertura sobre Aa i Ab
Acta de qualificació del sobre Ab i obertura del sobre B
Data de publicació: 28/05/2021 11:00 h
Descripció: Acta de qualificació del sobre Ab i obertura del sobre B
Acta de qualificació del sobre B
Data de publicació: 02/06/2021 10:00 h
Descripció: Acta de qualificació del sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya