Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
150/FP14/001
RESOLUCIÓ CANVI MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 26/01/2021 14:50 h
Descripció: Adjuntem a continuació la resolució de modificació de la composició de la Mesa de Contractació
ACTA OBERTURA SOBRE A
Data de publicació: 04/03/2021 18:20 h
Descripció: S'adjunta a continuació l'acta d'obertura del sobre A
ACTA QUALIFICACIÓ ESMENES SOBRE A
Data de publicació: 04/03/2021 18:21 h
Descripció: A continuació es publica l'acta de qualificació d'esmenes del sobre A
ACTA OBERTURA SOBRE B
Data de publicació: 04/03/2021 18:23 h
Descripció: A continuació es procedeix a publicar l'acta d'obertura sobre B
ACTA VALORACIÓ SOBRE B
Data de publicació: 31/05/2021 12:15 h
Descripció: Benvolguts,
Adjuntem a continuació l'acta de valoració del contingut del sobre B emès per la Mesa de Contractació.
Obertura sobre C
Data de publicació: 31/05/2021 12:45 h
Descripció: Benvolguts,
Us comuniquem que demà 01/06/2021 a les 12h es procedirà a dur a terme l'acta d'obertura del sobre C, contenidor dels criteris avaluables automàticament, mitjançant obertura telemàtica a través de l'eina Microsoft Teams.
A continuació trobaran l'enllaç mitjançant el qual podran participar de l'acte d'obertura

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZkNTkyMTUtNmVkYy00YzFhLWE5MTEtMGVkODY2YTIyNWI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%223e377c1d-4c18-4f33-9d2b-d1f97b9fd040%22%7d
RATIFICACIÓ PUNTUACIÓ SOBRE B
Esmenat en data: 31/05/2021 12:52 h
Descripció: S'adjunta ratificació de puntuació per l'òrgan de contractació de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació.
RESOLUCIÓ EXCLUSIÓ LICITADOR NÚM. 7
Data de publicació: 05/07/2021 11:29 h
Descripció: Resolució òrgan de contractació
Canvi Mesa de Contractació
Data de publicació: 05/07/2021 11:30 h
Descripció: Resolució Canvi Mesa
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 14/07/2021 12:55 h
Descripció: Resolució adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya