Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/5507
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 05/10/2021 15:30 h
Descripció: Qualificació de propostes (sobre A) "doc. administrativa" / Obertura de proposicions (sobre B) "criteris a judici de valor"
Dia: 7 d'octubre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica per videoconferencia
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 06/10/2021 15:45 h
Descripció: Acta d'obertura i qualificació de la documentació administrativa (Sobre A)
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 26/10/2021 12:50 h
Descripció: Acta de qualificació de la documentació administrativa (Sobre A) i Obertura de proposicions de criteris subjectes a judici der valor (sobre B)
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 26/10/2021 15:00 h
Descripció: Valoració de proposicions (sobre B) "criteris a judici de valor" / obertura de propostes (sobre C) "criteris automàtics"
Dia: 28 d'octubre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàticament
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta valoració final
Data de publicació: 12/11/2021 08:10 h
Descripció: Acta valoració sobre B(judici de valor) i obertura sobre C (criteris automàtics)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya