Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de contratación del sector público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions de la PLACSP ja queden recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i es poden consultar des del cercador de la PSCP.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
OP-XB-14019
Acta Qualificació Documental
Data de publicació: 07/04/2020 16:58 h
Descripció: Acta Qualificació Documental
Avís obertura prevista
Data de publicació: 09/04/2020 14:30 h
Descripció: Atès l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i d'acord amb l'article 4 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, es comunica que l'acte públic d'obertura de proposicions previst pel dia 30.04.2020, a les 10:05 hores, es realitzarà en un acte intern de la mesa. Posteriorment es farà públic en el perfil del contractant el detall de les ofertes presentades i els licitadors rebran el corresponent avís automàtic per correu electrònic.
Acta Obertura Propostes subj judici valor
Data de publicació: 23/04/2020 16:18 h
Descripció: Acta Obertura Propostes subj judici valor
Acta Mesa Contractació atorgament puntuació propostes tècniques
Data de publicació: 30/04/2020 16:30 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació d'Infraestructures.cat internes reunides per a atorgar la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor dels licitadors admesos a la licitació (Lots 1 i 2, respectivament).
Acta Mesa de Contractació Sobres C
Data de publicació: 11/05/2020 12:15 h
Descripció: Documentació relativa a l'obertura dels Sobres C (Lot 2).
Acta Mesa de Contractació obertura Sobres C
Data de publicació: 11/05/2020 12:15 h
Descripció: Documentació relativa a l'obertura dels Sobres C (Lot 1).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya