Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Codi d'expedient:
2019/52
Acta Mesa obertura, revisió i qualificació sobres A
Data de publicació: 31/07/2019 17:00 h
Descripció: Es publica Acta de la Mesa de Contractació d'obertura per mitjans electrònics, revisió i qualificació de la documentació general (sobres A) presentada per les empreses licitadores
Acta 2 "Obertura documentació criteris JV".
Data de publicació: 03/09/2019 11:00 h
Descripció: Es publica l'acta d'obertura per mitjans electrònics de la documentació relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (sobres B), celebrada el passat dia 25 de juliol de 2019.
Acta aprovació informe valoració judici de valor.
Data de publicació: 03/09/2019 11:15 h
Descripció: Es publica l'acta d'aprovació de l'informe valoració judicis de valor celebrada el dia 31 de juliol de 2019.
S'adjunta l'informe tècnic de valoració.
Acta "Obertura documentació sortmesa a criteris quantificables de foema automàtica (sobres C)".
Data de publicació: 03/09/2019 11:30 h
Descripció: Es publica l'acta 4 d'obertura per mitjans electrònics de la documentació sotmesa a criteris d'adjudicació quantyificables de forma automàtica (sobres C) celebrada el dia 1 d'agost de 2019.
Es publiquen les ofertes presentades pels licitadors a aquesta licitació.
Acta 5. Aprovació informe proposta d'adjudicació.
Data de publicació: 09/09/2019 13:45 h
Descripció: Es publica l'acta 5 d'aprovació de l'informe de proposta d'adjudicació celebrada el passat dia 6de setembre de 2019
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya