Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2018-104
Jornada informativa de Sobre Digital: 9/10/2018.
Data de publicació: 28/09/2018 13:30 h
Descripció: La sessió té per objecte facilitar l'ús de l'eina de Sobre Digital i resoldre els dubtes i les preguntes més freqüents que poden generar-se durant la preparació i la presentació d'ofertes amb aquesta eina. En aquesta sessió no s'explicarà, pas a pas, el funcionament de l'eina de l'Eina de Sobre Digital sinó els dubtes que es generen en la seva utilització.
Inscripció: Es podran inscriure fins a 2 persones per empresa. Per poder assistir a la sessió cal que ho feu a través del formulari d'inscripció. Trobareu el link al document adjunt.
Data límit d'inscripcions de la jornada informativa del dia 9 d'octubre.
Data de publicació: 01/10/2018 09:15 h
Descripció: Fins el dia 3 d'octubre (inclós) es reserven les inscripcions als licitadors interessats. Els dies següents, la inscripció estarà oberta a tothom.
RECORDATORI JORNADA SOBRE DIGITAL 09/10/2018
Data de publicació: 08/10/2018 11:40 h
Descripció: Es recorda que demà 09/10/2018 tindrà lloc la Jornada Informativa del Sobre Digital especificada al document adjunt. Atès que hi ha places disponibles, es permet l'assistència de més de dues persones per empresa, sempre i quan hagin gestionat la corresponent inscripció a l'adreça:
https://docs.google.com/forms/d/1mGsa4GoAa9DM-U0v1fINnX5zfuutBP_r3Nob13URMc0/viewform?edit_requested=true
Interposició recurs especial contra l'adjudicació LOT 1
Data de publicació: 28/06/2019 12:26 h
Descripció: En compliment d'allò que estableix l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa pública la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació en relació al Lot número 1 de l'expedient CTTI-2018-104:
¿ Recurrent: TELEFONICA SOLUCIONES DE INFROMATICA Y COMUNICACIONES ESPAÑA S.A
¿ Acte impugnant: Resolució d'adjudicació a Vodafone dictat per l'Òrgan de Contractació el 28 de maig de 2019
¿ Suspensió automàtica de la tramitació de l'expedient: Si, en virtut de l'article 53 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Resolució recurs especial en matèria de contractació Lot 1
Data de publicació: 04/11/2019 15:36 h
Descripció: En compliment d'allò que disposa l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa pública la Resolució 332/2019 (recurs N-2019-241) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, del recurs especial en matèria de contractació pública presentat contra la resolució per la qual s'adjudica el Lot 1 del contracte de serveis de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya (exp. CTTI-2018-104-L1).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya