Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Departament de Drets Socials
Codi d'expedient:
BE-2022-21
Recurs especial en matèria de contractació
Data de publicació: 03/05/2022 10:30 h
Descripció: L'empresa RECREA GASTRONOMIA SL (abans CATALUNYA SCHOOL SERVICES S.L.) ha interposat recurs, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, contra la resolució de la consellera del Departament de Drets Socials, de data 28 de març de 2022, per la qual s'adjudica el contracte, del lot 1 Servei de cuina RGG Gràcia.
D'acord amb l'article 53 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la interposició del recurs contra l'acte d'adjudicació comporta la suspensió de la tramitació del procediment.
Recurs especial en matèria de contractació
Data de publicació: 03/05/2022 10:30 h
Descripció: L'empresa RECREA GASTRONOMIA SL (abans CATALUNYA SCHOOL SERVICES S.L.) ha interposat recurs, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, contra la resolució de la consellera del Departament de Drets Socials, de data 3 d'abril de 2022, per la qual s'adjudica el contracte, del lot 2 Servei de cuina RGG Mil·lenari.
D'acord amb l'article 53 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la interposició del recurs contra l'acte d'adjudicació comporta la suspensió de la tramitació del procediment.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya