Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2021-342
Enllaç d'assistència telemàtica a Visita d'instal·lacions
Esmenat en data: 12/03/2021 11:33 h
Descripció: En relació a les visites de les instal·lacions, que tindran lloc el dia 16 de març, a les 10h per la del Hospital Parc Taulí i a les 12h per l'Hospital de Granollers. S'habilitarà el següent enllaç per al seguiment telemàtic de les mateixes:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI4NDhhNTYtNzJkMy00MDg4LTg0ZmQtNTY3MzE4Nzk2NTRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22b37b4762-c359-4b1e-9032-ddaa0e138400%22%7d

En el cas de provar l'enllaç i detectar que no li funciona correctament, agrairíem es posés en contacte amb nosaltres a traves de la plataforma de concursos, i/ o via correu electrònic a gnebot@catsult.cat, demanant invitació concreta al seu mail de la convocatòria del concurs Tauli/Granollers.
Mida Arxius al Sobre Digital
Data de publicació: 22/03/2021 14:00 h
Descripció: Es recorda que la mida màxima de documents que es poden presentar amb l'eina de sobre digital és de 25 Mb. En cas de necessitar presentar arxius més grans de 25 Mb es poden comprimir o fragmentar els arxius en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'"altra documentació" correctament identificats.

Tanmateix, donat que els licitadors hauran de presentar diversos arxius mitjançant el Sobre Digital es recomana no esperar fins a l'últim moment i dia per a pujar els arxius a l'eina i presentar la oferta.
Plànols Taulí - Santa Fé
Data de publicació: 25/03/2021 10:25 h
Descripció: S'adjunten de nou plànols
Convocatòria Sessió Pública obertura sobres C (ofertes econòmiques)
Data de publicació: 25/05/2021 14:10 h
Descripció: Us convoquem a l'obertura dels sobres C que tindrà lloc el proper dijous, 27 de maig de 2021, a les 11:00h. És una sessió telemàtica a la que hi podeu accedir per mitjà del següent enllaç:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjU5YzhmMTItOGY0NS00ZDY1LTg2MWItZGFjOTU3M2YxNGM5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e802d377-0801-467e-836d-89afbb04402d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6ae5bc28-7983-4c31-9b70-6c74416b9693&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Així mateix, adjuntem el certificat de valoració de les ofertes tècniques (sobre B).
Ofertes econòmiques Sobre C
Data de publicació: 27/05/2021 14:00 h
Descripció: Us informem de les ofertes econòmiques de les empreses licitadores que s'han obert en sessió pública aquest dijous, 27 de maig de 2021

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya