Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Drets Socials
Codi d'expedient:
BE-2021-1219
Propera modificació de l'annex 2 PCAP de personal a subrogar
Data de publicació: 21/05/2021 12:30 h
Descripció: Properament es modificarà l'annex 2 del PCAP amb informació sobre el personal a subrogar, amb ampliació del termini de presentació d'ofertes. Un cop acabat el tràmit de la modificació es publicarà PCAP esmenat i es confirmarà el nou termini de presentació d'ofertes.
Les empreses que hagin presentat oferta podran presentar nova oferta, si ho estimen oportú, que substituirà la presentada inicialment
Obertura sobres C
Data de publicació: 19/07/2021 14:20 h
Descripció: Excloure del procediment les ofertes de l'empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA, SL, d'ambdós lots, per presentar en el sobre B dades que havien de figurar en el sobre C, de valoració automàtica en moment posterior.
En l'acte d'obertura dels sobres C corresponent al lot 2 s'han indicat algunes puntuacions obtingudes per les empreses errònies. En el quadre adjunt estan les puntuacions rectificades, que coincideixen amb les puntuacions del lot 1.
Requeriment de documentació expedient BE-2021-1219 Lot 1
Data de publicació: 29/07/2021 16:11 h
Descripció: En data 29 de juliol de 2021, d'acord amb els articles 140 i 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a l'empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, classificada amb l'oferta amb la millor relació qualitat-preu.
Requeriment de documentació expedient BE-2021-1219 Lot 2
Data de publicació: 29/07/2021 16:16 h
Descripció: En data 29 de juliol de 2021, d'acord amb l'article 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a l'empresa ENERPRO SL, classificada amb l'oferta amb la millor relació qualitat-preu.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya