Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Agramunt
Codi d'expedient:
108/2019
AVÍS DIA VISITA INSTAL.LACIOINS
Data de publicació: 08/04/2019 15:00 h
Descripció: el dia 11 a les 9 hores es farà una visita a les isntal.lacions públiques incloses en aquest plec.
El lloc de trobada serà la seu de l'ajuntament.
ACLARIMENT CLÀUSULA 14
Data de publicació: 12/04/2019 15:00 h
Descripció: Les millores s'incorporarant al sobre 2, amb l'oferta econòmica.
En relació a la disponibilitat de la màquina escombradora: suposa la part d'amortització de la màquina escombradora com si fos un lloguer mentres duri el contracte del servei, amb la seva quantificació econòmica.
Una altra opció seria oferir en propietat la màquina a l'Ajuntament amb el cost econòmic i la seva vlaoració.
Cal fer una descripció de la màquina ja que ha de netejar el pavelló.
SUBROGACIÓ DE PERSONAL
Data de publicació: 12/04/2019 15:00 h
Descripció: 1.- Hores de la biblioteca: 16 hores( nop 15 Hores) . Fa 16 hores a la setmana.
2.- col.legi públic: juliol i agost no es treballen.
3.- LLar infants: Agost no es treballa.
4.- A la l'Escola de Música s'han de fer 15 hores a la setmana. Hauria de ser cada treballadora de 7,5 hores.( no de 5 com té clanser).
L'oferta s'ha de presentar mitjançant sobre digital
cada treb
ACALRIMENT OFERTA TÈCNICA
Data de publicació: 12/04/2019 15:00 h
Descripció: En relació amb la documentació a presentar hi ha el model d'oferta ecobnòimica dins el sobre digital o es pot agafar el model de la pàgina 25, apalrat 2.B on podeu presentar la vostra proposta. Només hi ha dos sobres.Sobre A:Documentació administrativa (declaració responsable) i sobre B(ofeerta econòmica i oferta tècnica.
Els criteris d'adjudicació tenen una puntuació de 80 punts en total. No són 100 punts com diu en el primer punt de l'article 14 d de les clàusules.
Aquests 80 punts són:
- 50 punts per l'oferta econòmica
- 30 punts per les millores complementàries(oferta tècnica). Resta descrit en la clàusula 14 les millores que seran puntuables. Únicament seran puntuables les millores exposades en la clàusula 14.
L'Annex II Model de proposció econòmica és un model a seguir. L'apertata 2.B fa referència a les millores de la clàusula 14.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya