Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Fonollosa
Codi d'expedient:
2021_1149
Aclariment respecte del document de "Projecte bàsic i d'execució de reforçament estructural, reparació constructiva i restauració material del campanar de l'església de St. Vicenç de Fals, Fonollosa
Data de publicació: 10/01/2022 13:20 h
Descripció: En relació a l'assumpte de referència s'ha constatat que el document esmentat no va quedar publicat en data 7 de gener de 2021. En conseqüència:
1. S'incorpora a la present licitació per mitjà del següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1jzhw9oW5ikYsvnJiiNXuZYF6KiBUjUUz/view?usp=sharing
2. S'incrementa el període per a la presentació de les ofertes fins el dia 5 de febrer de 2021 per tal de compensar el temps transcorregut.
ESMENA ERRADA EN CLÀUSULA 29.2 DEL PCAP
Data de publicació: 26/01/2022 11:16 h
Descripció: Havent-se detectat una errada en relació al termini d'execució expressat a la clàusula 29.2 del PCAP, s'aclareix el següent:
El termini correcte d'execució del present contracte és de 10 MESOS, de conformitat amb la clàusula 3 del mateix Plec així com amb l'anunci de licitació.
ANUNCI EN RELACIÓ D L'ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 25/03/2022 09:30 h
Descripció: En compliment d'allò què disposa l'article 63 en el seu apartat 3.c de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es fa públic el Decret 2022/120 en relació a l'adjudicació del present contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya