Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2018.04
Avís convocatòria sessió informativa.
Data de publicació: 11/12/2019 17:00 h
Descripció: Convocatòria d'una sessió informativa relativa a la licitació.
Document resum sessió informativa
Data de publicació: 19/12/2019 12:45 h
Descripció: Document resum sessió informativa
DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI DEUC en castellà
Data de publicació: 14/01/2020 17:10 h
Descripció: Publicació de la Declaració responsable ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) en castellà.
Document de resposta a les preguntes realitzades per les empreses interessades en el procediment de licitació
Esmenat en data: 15/01/2020 13:10 h
Descripció: Publicació del document de resposta a les preguntes realitzades per les empreses interessades en el procediment de licitació
Acord d'adjudicació dels Lots 12, 14, 16, 18 i 59
Data de publicació: 17/11/2021 15:00 h
Descripció: Es publica l'acord adoptat per la Comissió executiva del CCDL, de data 11 de novembre de 2021, relatiu a l'adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), un cop evacuat adequadament el tràmit de l'article 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP. Així mateix, es publica l'acta de la Mesa de contratació de valoració de la documentació presentada per les empreses les ofertes de les quals estaven incurses en pressumpció d'anormalitat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya