Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
SERMETRA, SL
Codi d'expedient:
C-4/2020
Acta obertura sobre A (C-4/2020)
Data de publicació: 20/10/2020 18:00 h
Descripció: Acta relativa a l'obertura del sobre A de la licitació C-4/2020, que ha tingut lloc avui 20 d'octubre de 2020 a les 13 hores.
Acta obertura pliques sobre B
Data de publicació: 29/10/2020 14:45 h
Descripció: Acta de la sessió d'obertura del sobre B
Obertura sobre C per la plataforma TEAMS, a les 13 hores del día 4 de novembre de 2020
Data de publicació: 30/10/2020 15:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2NDk5M2UtYTg3Yi00MzUwLWI5ODktNjNjYTMyYmYxZjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238ff9738-c028-4f36-a63a-817b8aba4e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef8c6277-8b4a-42dd-8141-3a7bce6e5438%22%7d
Acta obertura pliques sobre C
Data de publicació: 04/11/2020 14:30 h
Descripció: Acta de la sessió d'obertura pliques sobre C

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya