Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
JARFELS S.A.
Codi d'expedient:
OH-01/20
SUSPENSIÓ DE TERMINIS
Data de publicació: 20/03/2020 08:15 h
Descripció: A conseqüència del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i en consonància amb la seva Disposició addicional tercera, resten suspesos des del dia 14 de març de 2020 tots els terminis relacionats amb la tramitació dels expedients de licitació (presentació d'ofertes, formalització, adjudicació, interposició de recursos, requeriments, esmenes, etc.) fins a la pèrdua de vigència d'aquest o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.
Publicació Resolució Suspensió de procediment i interrupció de terminis per a presentar ofertes.
Data de publicació: 20/03/2020 11:00 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de la Resolució de Suspensió del procediment i d'interrupció del termini per a presentar ofertes.
AIXECAMENT SUSPENSIÓ PROCEDIMENT E INTERRUPCIÓ DE TERMINIS
Data de publicació: 08/05/2020 10:35 h
Descripció: De conformitat amb la Disposició addicional vuitena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, s'aixeca la suspensió del procediment i la interrupció del termini per a presentar ofertes amb efectes des del 07/05/2020, acordada en virtut de resolució de gerència de data 17/03/20 i amb efectes des del 14/03/20, en concordança amb la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 de 2020.
Respostes a consultes formulades Exp. OH-01/20
Data de publicació: 14/05/2020 19:40 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de les respostes a les preguntes formulades per empreses interessades en la licitació.
Respostes a preguntes formulades Exp. OH-01/20
Data de publicació: 20/05/2020 08:50 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de les respostes a les preguntes formulades per empreses interessades en la licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya