Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Codi d'expedient:
2018/19/1384
Descarrega del projecte relatiu a les obres del Pla de renovació i millora de l'enllumenat public de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat
Data de publicació: 10/01/2019 16:55 h
Descripció: Atesa la mida del document tècnic del projecte relatiu a les obres del Pla de renovació i millora de l'enllumenat públic de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat, aquest projecte està disponible en el següent enllaç web:

https://intranet.esplugues.cat/public/PLANALUMBRADOPUBLICOESGLUGUESDELLOBREGAT.pdf
Error categoria classificació empresarial
Data de publicació: 17/01/2019 10:45 h
Descripció: S'informa que s'ha detectat un error material de transcripció en la categoria de la classificació empresarial exigida, sent la correcte la categoria 4. Per tant, la classificació exigida seria: Grupo I) Instalaciones eléctricas Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. Categoria. 4
Per aquest motiu, a la Junta de Govern Local de demà 18 de gener de 2019 es proposa la rectificació d'aquest error així com una ampliació del termini de presentació d'ofertes.
En aquest sentit, dilluns dia 21 de gener de 2019 es publicarà en aquest perfil l'esmena d'aquest error així com el nou termini de presentació d'ofertes.
Visita obligatòria instal·lacions
Data de publicació: 17/01/2019 10:55 h
Descripció: En relació a la visita obligatòria a les instal·lacions de forma prèvia a la presentació de les ofertes, segons el previst en els plecs de condicions, s'informa el següent:
Dia: dijous 24/01/2019
Hora: 9.30h - 11.30h
Duració màxima: 2h
Lloc de trobada: L'Espai Baronda, carrer de la Riba 36
Persona de contacto: Jose Luis García, por e-mail jlgarcia@esplugues.cat

Per a qualsevol consulta relacionada amb la visita obligatòria contacteu amb el Sr. José Luis García, (jlgarcia@esplugues.cat)
Visita obligatòria instal·lacions
Data de publicació: 29/01/2019 13:01 h
Descripció: En relació a la visita obligatòria a les instal·lacions de forma prèvia a la presentació de les ofertes, segons el previst en els plecs de condicions, s'informa el següent:
Dia: dimarts 5/02/2019
Hora: 9.00h
Lloc de trobada: L'Espai Baronda, carrer de la Riba 36
Persona de contacte: Jose Luis García, por e-mail jlgarcia@esplugues.cat

Per a qualsevol consulta relacionada amb la visita obligatòria contacteu amb el Sr. José Luis García, (jlgarcia@esplugues.cat)
Error pressupost de licitació
Data de publicació: 19/02/2019 18:20 h
Descripció: S'informa que s'ha detectat un error material de transcripció en el pressupost base de licitació que s'indica en els Plecs de clàusules administratives particulars respecte el que s'indica al projecte executiu que és l'import correcte. Així, l'import correcte és el que s'indica en el document PROJECTE.pdf i l'arxiu PRESTO BC3.rar publicats a l'anunci de licitació d'aquest perfil, amb el següent desglós:

Pressupost d'execució material: 2.428.901,37 ¤
6 % benefici industrial: 315.757,18 ¤
13 % despeses generals: 145.734,08 ¤
Preu d'execució de contracte: 2.890.392,63 ¤
21 % d'IVA: 606.982,45 ¤
Preu TOTAL IVA INCLÒS: 3.497.375,08

Per aquest motiu, a la Junta de Govern Local del divendres 22 de febrer de 2019 es proposarà la rectificació d'aquest error així com una ampliació del termini de presentació d'ofertes en 7 dies naturals. En aquest sentit, dilluns dia 25 de febrer de 2019 es publicarà en aquest perfil l'esmena d'aquest error així com el nou termini de presentació d'ofertes.
ELIMINAT Pressupost licitacio en format editable excel
Esmenat en data: 19/02/2019 18:50 h
Descripció: ELIMINAT EL DOCUMENT EXCEL PER CONTENIR ERRORS NUMÈRICS Per facilitar la presentació d'ofertes s'adjunta pressupost licitacio en format editable excel
Eliminació plantilla excel pressupost licitació i esmena dubte/pregunta
Data de publicació: 19/02/2019 20:35 h
Descripció: Per a la informació de totes les persones interessades, s'han produït les següents esmenes que afecten als següents avisos i dubtes/preguntes:
-Avís relatiu a la plantilla en format excel del pressupost de licitació. Tal i com s'ha esmenat aquest avís en concret, s'ha eliminat el document excel atès que el mateix contenia errors respecte al pressupost de licitació del projecte que, aquests efectes, resulta l'import vàlid. Per tant, no s'ha d'utilitzat aquest document excel ni el seu contingut.

-Dubte/pregunta relativa als diferents errors detectats en els diferents documents dels plecs de clàusules, BC3 i document excel. S'ha esmenat la seva resposta en el sentit que l¿únic import correcte és el previst en el projecte i en el BC3. S'ha publicat un avís en concret per a la recificació dels plecs de clàusules així com l'anunci de l'ampliació del termini de presentació d'ofertes en el moment que l'aprovi l'òrgan de contractació.
ACTA SOBRES A-B
Data de publicació: 27/03/2019 11:45 h
Descripció: ACTA SOBRES A-B
ACTA ADJUDICACIO
Data de publicació: 28/06/2019 11:15 h
Descripció: ACTA ADJUDICACIO
ACTA SOBRE C
Data de publicació: 28/06/2019 11:15 h
Descripció: ACTA SOBRE C
ACTA SOBRE B
Data de publicació: 28/06/2019 11:30 h
Descripció: ACTA SOBRE B
INFORME SOBRE C
Data de publicació: 28/06/2019 14:15 h
Descripció: INFORME SOBRE C
INFORME SOBRE B
Data de publicació: 28/06/2019 14:15 h
Descripció: INFORME SOBRE B

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya