Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2019.06
ACTA DE LA MESA: OBERTURA DEL SOBRE A (27/05/2022)
Data de publicació: 30/05/2022 15:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació, celebrada el passat divendres 27 de maig d'enguany, relativa a l'obertura del sobre A de la present licitació.
ACTA DE LA MESA: OBERTURA DEL SOBRE B
Data de publicació: 22/07/2022 09:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'obertura dels sobres B, celebrada el 03 de juny de 2022
AVIS PROPERA SESSIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 26/07/2022 10:30 h
Descripció: Avís de la propera reunió de la Mesa de Contractació, prevista pel dijous 28 de juliol a les 9:00 hores. Aquesta reunió té per objecte procedir a l'obertura dels sobres C (criteris a valorar de manera automàtica) i serà pública, podent accedir a través de l'enllaç incorporat a l'avís ara publicat.
ACTA DE LA MESA: VALORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ APORTADA EN EL SOBRE B
Data de publicació: 26/07/2022 10:30 h
Descripció: En data 22 de juliol la Mesa de Contractació es va reunir per, a la vista de l'informe tècnic elaborat per la ponència tècnica nomenada a l'efecte, valorar les ofertes sotmeses a judici de valor presentades en el sobre B. Es publica l'acta d'aquesta sessió i el corresponent informe tècnica, aprovat per la Mesa, on consten les valoracions atorgades.
ACTA DE LA MESA: OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 01/08/2022 14:00 h
Descripció: Acta de la sessió de la Mesa, de 28 de juliol de 2020, d'oberura del sobre C (ofertes de valoració automàtica).
ACTA DE LA MESA: REQUERIMENTS
Data de publicació: 01/08/2022 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació celebrada el dia 1 d'agost de 2022, per la qual la Mesa acorda requerir a les ofertes incurses en presumpte anormalitat, d'acord amb l'article 149 LCSP i la clàusula 14 del PCAP, la justificació de les ofertes.
ACTA DE LA MESA: OBERTURA SOBRE C III
Data de publicació: 12/08/2022 15:00 h
Descripció: Es publica l'acta de la Mesa de Contractació celebrada el dia 10 d'agost de 2022, i els corresponents annexos.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya