Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Maresme
Codi d'expedient:
CCM 130/2022
DP_Nomenament membres de la Mesa
Data de publicació: 25/04/2022 10:00 h
Descripció: Decret de Presidència de nomenament dels membres de la Mesa
DP_Correcció error material_DP nomenament membre Mesa
Data de publicació: 26/04/2022 16:00 h
Descripció: Decret de President de correcció d'error material detectat en el DP de nomentament dels membres de la Mesa
Convocatòria Sessió 1 Mesa de Contractació
Data de publicació: 06/05/2022 12:30 h
Descripció: Es convoca, pel proper dia 12/05/2022, a les 15.00 hores, als membres de la Mesa de Contractació designats mitjançant Decret de President 201/2022, de data 22 d'abril de 2022, per a la Licitació del Servei "PROJECTE SOSTRE 360", amb la finalitat de celebrar una sessió NO pública, amb el següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Constitució de la Mesa de Contractació
2.- Obertura del sobre núm. 1 de "Documentació General", si s'escau
3.- Si la documentació continguda en el sobre 1 és correcte, es procedirà a l'obertura del sobre núm. 2 de "Criteris d'aplicació dels quals requereix la realització d'un judici de valor"
4.- Precs i preguntes
Acta Sessió 1 Mesa de Contractació
Data de publicació: 27/05/2022 14:35 h
Descripció: Acta Sessió 1 Mesa de Contractació del Servei d'atenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar, consistent en el suport socioeducatiu, manutenció i cobertura de necessitats habitacionals "PROJECTE SOSTRE 360"
Convocatòria Sessió 2 Mesa de Contractació
Data de publicació: 27/05/2022 15:00 h
Descripció: Es convoca, pel proper dia 01/06/2022, a les 11.30 hores, als membres de la Mesa de Contractació designats mitjançant Decret de President 201/2022, de data 22 d'abril de 2022, per a la Licitació del Servei "PROJECTE SOSTRE 360", amb la finalitat de celebrar una sessió NO pública, amb el següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Constitució de la Mesa de Contractació
2.- Recepció de l'informe emès pels tècnics en relació a les ofertes presentades pel que respecta al sobre 2 (criteris avaluables mitjançant judici de valor)
3.- Obertura sobre 3 (criteris automàtics), si s'escau
4.- Proposta de classificació de les ofertes presentades, si s'escau
5.- Precs i preguntes
Acta Sessió 2 Mesa de Contractació
Data de publicació: 20/06/2022 13:15 h
Descripció: Acta Sessió 2 Mesa de Contractació del Servei d'atenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar, consistent en el suport socioeducatiu, manutenció i cobertura de necessitats habitacionals "PROJECTE SOSTRE 360"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya