Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Codi d'expedient:
G5036-000002/2022
Mesa de contractació i dates d'obertura de sobres
Data de publicació: 22/04/2022 10:41 h
Descripció: La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 d'abril de 2022, va nomenar els membres de la mesa de contractació següents:

Presidència: Xavier Lluch i Llopart, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès o persona en qui delegui.

Vocalies:
- Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que actuarà també de secretari de la mesa.
- Jaume Miret Puig, interventor del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
- Cristina Montserrat Bages, arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
- Mª del Mar Gelida Jané, arquitecta de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Les dates previstes per a l'obertura dels sobres són les segúents:
- 12/05/2022, a les 13.00 hores obertura sobre A (acte no públic)
- 19/05/2022, a les 13.00 hores obertura sobre B (acte públic)
Acta obertura sobre A
Data de publicació: 23/05/2022 12:26 h
Descripció: En data 12 de maig de 2022 la mesa de contrctació va procedir a l'obertura dels sobres A i va acordar admetre a la licitació totes les empreses presentades a la licitació
Acta per donar a conèixer la puntuació obtinguda respecte dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor i obertura del sobre B
Data de publicació: 23/05/2022 12:30 h
Descripció: En data 19 de maig de 2022 es va donar a conèixer la puntuació obtinguda respecte dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor. Seguidament, admeses totes les ofertes es va procedir a l'obertura dels sobre B. Aplicats els criteris de valoració automàtica la mesa va acordar classificar les ofertes i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya