Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Fonollosa
Codi d'expedient:
2021_1149
MODIFICACIÓ DATA D'OBERTURA DE SOBRE NÚM. 1
Data de publicació: 02/02/2022 09:15 h
Descripció: S'informa, per a general coneixement, que la data d'obertura del sobre número 1, indicada a l'anunci de licitació d'aquest expedient, ha quedat modificada. L'acte es realitzarà el dia 14/02/2022 a les 10:00 hores. Consegüentment, queden modificades les dates d'obertura dels sobres 2 i 3, de conformitat amb la clàusula 17 del PCAP.
Es recorda als licitadors que hauran d'introduir la paraula o paraules clau 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d'ofertes (05/02/2022).
ANUNCI COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L'OBERTURA DELS SOBRES 1 I 2
Data de publicació: 08/02/2022 10:10 h
Descripció: Per mitjà del present s'informa, per a general coneixement, de la composició de la mesa de contractació així com de la data de la seva constitució.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DE SOBRE "1"
Data de publicació: 14/02/2022 14:26 h
Descripció: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DE SOBRE "1"
ANUNCI REUNIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL SOBRE 2
Data de publicació: 15/02/2022 14:00 h
Descripció: Publicació de l'anunci de la reunió de la mesa de contractació per l'obertura del sobre número 2, d'acord amb la clàusula 17 del PCAP de la present licitació.
ACTA DE LA MESA REVISIÓ REQUERIMENTS DOCUMENTACIÓ SOBRE NÚM. 1
Data de publicació: 17/02/2022 16:28 h
Descripció: ACTA COMPLEMENTÀRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER LA REVISIÓ DELS REQUERIMENTS DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE NÚM. 1
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2
Data de publicació: 18/02/2022 09:50 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de l'obertura del sobre número 2
ACTA APROVACIÓ INFORME TÈCNIC VALORACIÓ SOBRE NÚM. 2
Data de publicació: 18/02/2022 14:05 h
Descripció: Acta de l'aprovació de l'informe tècnic de valoració de la documentació presentada al sobre número 2
ANUNCI REUNIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL SOBRE 3
Data de publicació: 18/02/2022 14:10 h
Descripció: Publicació de l'anunci de la reunió de la mesa de contractació per l'obertura del sobre número 3, d'acord amb la clàusula 17 del PCAP de la present licitació.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3
Data de publicació: 24/02/2022 13:05 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura del sobre núm. 3
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya