Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Òdena
Codi d'expedient:
C1742021325 - 1033/2021
Acta 1 Mesa de Contractació
Data de publicació: 16/02/2022 08:40 h
Descripció: En data 15.02.2022 es va constituir la Mesa de contractació i es va procedir a l'obertura del sobre que conté la documentació administrativa i ha admetre a tots els licitadors que han formulat proposta
Obertura sobre B
Data de publicació: 17/02/2022 16:50 h
Descripció: En data 17.02.2022 la Mesa de COntractació s'ha reunit per a obrir els sobre B de les ofertes presentades. Detecta la incursió d'una d'elles en baixa anormal s'ha procedit a requerir a l'afectat per a que en el termini de 5 dies hàbils aporti els documents que consideri oportuns per a la seva justificació.
Reunió Mesa de Contractació 01.03.2022
Data de publicació: 28/02/2022 09:00 h
Descripció: Segons l'acordat en l'Acta de la Mesa de data 17.02.2022, la Mesa de contractació es tornarà a reunir el dia 01.03.2022, a les 09:00 hs. per a procedir a la validació de la justificació aportada i es procedirà a emetre proposta d'adjudicació, s' s'escau.
Acta Mesa contractació 3
Data de publicació: 01/03/2022 14:45 h
Descripció: En data 01.03.2022, a les 9 de matí la Mesa de Contractació s'ha reuinit per a donar a conèixer l'informe tècnic respecte la comprovació d'ofertes amb valor anormal i, un cop admesa l'oferta incursa en aquest supòsit, s'ha procedit a valorar-les i emetre proposta d'adjudicació a favor de la més avantatjosa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya