Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Conselh Generau d'Aran
Codi d'expedient:
2021SABSSUB02
Correcció descripció tècnica ANNEX A L04.4-O1 S1 Utillatge i Complements
Data de publicació: 24/11/2021 11:45 h
Descripció: Es procedeix a despenjar el document i es penja de nou (v2) per correcció de la descripció tècnica ANNEX A L04.4-O1 S1 Utillatge i Complements
Esmena plecs MOSTRES
Data de publicació: 30/11/2021 16:00 h
Descripció: Resolució de modificació de la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules administratives particulars.
Publicació dels annexos de la licitació
Esmenat en data: 15/12/2021 10:40 h
Descripció: Es procedeix a la publicació dels annexos de la licitació, corresponents als sobres A, B i C de cadascun dels lots, que figuren dins del sobre electrònic de cada lot, per tal d'assegurar que les empreses puguin tenir accès al coneixement de les característiques tècniques del material a subministrar.
Correcció descripció tècnica ANNEX A L07.4-O2 S2 Plataformes electrocirurgia
Data de publicació: 15/12/2021 11:52 h
Descripció: Es procedeix a despenjar el document i es penja de nou per correcció de la descripció tècnica de l'ANNEX A L07.4-O2 S2 Plataformes electrocirurgia
Aclaració error tipogràfic ANNEX A L06.1-O2 S2 Bressol Termic
Data de publicació: 17/12/2021 11:17 h
Descripció: En contestació a la pregunta sobre els criteris mínims obligatoris de l'"ANNEX A L06.1-O2 S2 Bressol Termic", i detectat que hi ha línies que no estan marcades, ACLARIR que tots els requisits són obligatoris, per tant, els tres criteris que no estant marcats amb un "SI" ( 3,17 i 20), és per un error tipogràfic i també són d'obligat compliment.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya