Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet
Codi d'expedient:
CS22/2021
Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre A
Data de publicació: 25/10/2021 13:50 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre A
Data obertura sobre B
Data de publicació: 09/11/2021 14:00 h
Descripció: Es comunica que l'acte públic d'obertura del sobre B corresponent a la docmentació relacionada amb els critreris d'adjudicació sotemeos a judici de valor tindrà lloc el 10 de novembre de 2021 a les 10,00h. Per poder accedir a la reunió es facilita el següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a98f0b521664a4ad0996f6bcfea8e1e84%40thread.tacv2/1636462077005?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcf3efe8-f998-4f97-a63c-a6c748cb5252%22%2c%22Oid%22%3a%22da254c2d-10d3-497f-9b4b-729dae90450a%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre B
Data de publicació: 11/11/2021 10:35 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre B
Data obertura sobre C
Data de publicació: 16/11/2021 10:00 h
Descripció: Es comunica que l'acte públic d'obertura del sobre C corresponent a la documentació relacionada amb els criteris avaluables mitjançant l'aplicació de formules tindrà lloc el 17 de novembre de 2021 a les 10,00h. Per poder accedir a la reunió es facilita els següent enllaç https://us06web.zoom.us/j/86881657043?pwd=dCtJSWN6Qk0rcmlHbGFwZitiVXB1Zz09
Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre C
Data de publicació: 17/11/2021 16:20 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya