Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
21SMA02P
NOTIFICACIÓ D'INTERPOSICIÓ DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 16/12/2021 15:00 h
Descripció: S'informa als licitadors, en compliment de l'article 56 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ens ha donat trasllat en data 16/12/2021 de la interposició del recurs especial en matèria de contractació interposat per part de l'empresa CSL BEHRING SA contra l'informe tècnic de valoració del sobre B del Lot 20: EX130701 FIBRINOGENO, del procediment de medicaments exclusius, núm. expedient 21SMA02P.
Tal i com estableix l'article 56.3 de la LCSP, l'òrgan encarregat de resoldre el recurs (el TCCSP) donarà trasllat, en el termini pertinent, si s'escau, als interessats per tal de que formulin al.legacions.
MESURA CAUTELAR DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT EN RELACIÓ AL LOT EX130701-FIBRINOGENO
Data de publicació: 14/01/2022 09:20 h
Descripció: El TCCSP en ha comunicat, en relació al recurs especial interposat per l'empresa CSL BEHRING, SAU contra l'informe tècnic de valoració del procediment, la Resolució núm. S-2/2022 (N-2021-0560), de suspensió del lot 20 del procediment de contractació del subministrament de medicaments exclusius, licitat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (expedient 21SMA02P).
El TCCSP ha acordat la mesura provisional consistent en suspendre el lot 20 del procediment de contractació del subministrament de medicaments exclusius, licitat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (expedient 21SMA02P), sense perjudici de la valoració sobre el fons de l'assumpte que pugui efectuar aquest Tribunal i sense que l'adopció d'aquesta mesura comprometi el sentit final de la resolució del recurs de referència
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya