Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Codi d'expedient:
384/2021/eCONT
Nomenament i convoccatòria Mesa de Contractació
Data de publicació: 06/10/2021 14:20 h
Descripció: Nomenament i convocatòria Mesa de Contractació segons Decret que adjuntem.
Acta obertura sobre A i B
Data de publicació: 14/01/2022 12:15 h
Descripció: Adjuntem l'acta de la Mesa de Contractació d'obertura dels sobres A i B.
Acte públic d'obertura del sobre C
Data de publicació: 04/02/2022 13:15 h
Descripció: Acte públic d'obertura del sobre C que serà el proper dia 9 de febrer de 2022 a les 13 hores. Per poder accedir a la reunió ho podeu fer a travès de l'enllaç que adjuntem.
Informes valoració sobre B
Data de publicació: 09/02/2022 11:00 h
Descripció: Informe valoració criteris que depenen d'un judici de valor (sobre B), dels lots 1 i 5 i lot 3.
Acte públic obertura sobre C
Data de publicació: 09/02/2022 12:58 h
Descripció: Serà avui a les 13 hores. Per accedir a la reunió ho poden fer a través de l'enllaç següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FjZWIzNTctMDhlYS00MzBkLWFmYTAtMmJlMzY1MmQ0ZWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d51b052d-82f7-490a-b6c3-d445fc85414a%22%2c%22Oid%22%3a%22d895b2a0-ab1a-488b-a1d2-9091c825c9ad%22%7d
Acta obertura sobre C
Data de publicació: 06/04/2022 11:30 h
Descripció: Acta d'obertura del sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya