Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100256
PROGRAMACIO VISITES PLANTES
Data de publicació: 13/05/2021 12:15 h
Descripció: S'adjunta excel amb la programació
INSCRIPCIO RELI/ROLECE
Data de publicació: 13/05/2021 13:00 h
Descripció: Per tal d'evitar exclusions d'ofertes i tal i com s'indica al PCAP i a l'anunci de la Plataforma, les empreses licitadores per poder participar en aquest procediment obert amb mitjans electrònics ESTAN OBLIGADES A LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D'EMPRESES LICITADORES (RELI) O EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
INSCRIPCIO RELI/ROLECE (REITERACIO AVIS DE 13/5/2021 A LES 13:00 HORES)
Data de publicació: 01/06/2021 13:35 h
Descripció: PER TAL D'EVITAR EXCLUSIONS D'OFERTES i tal i com s'indica al PCAP i a l'anunci de la Plataforma, les empreses licitadores per poder participar en aquest procediment obert amb mitjans electrònics ESTAN OBLIGADES A LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D'EMPRESES LICITADORES (RELI) O EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
Data de publicació: 07/06/2021 12:40 h
Descripció: CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
ENLLAÇ EINA TEAMS OBERTURA SOBRE C 9/7/2021 A LES 9:00 HORES
Data de publicació: 05/07/2021 12:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2YzQ1MzAtMjc3Mi00ZDY3LTlhYWMtMDI5ZTVhZGJiMzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2267435e7d-f239-4f07-b2bd-0ef5907db9a9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya