Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
T2021-MKT-048-SE
AVIS OBERTURA SOBRE NÚM. 3
Data de publicació: 28/06/2021 18:25 h
Descripció: s'informa als interessats que l'acte d'obertura del sobre núm. 3 ha estat convocat per dimarts 29 a les 13 hores. Els interessats poden accedir mitjançant l'enllaç de videoconferència següent:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDYyNjEyZDYtNjgxZC00MmU1LWE2YjQtNGQ3MmM1YWMyNjc2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522432ad1ee-14a6-45f0-9aa7-ad8235abc0e8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dbab8d6e-a527-4313-bf24-a9dccb90154e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b46c63b7-21fc-4d30-aa3e-48116723de0a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDYyNjEyZDYtNjgxZC00MmU1LWE2YjQtNGQ3MmM1YWMyNjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432ad1ee-14a6-45f0-9aa7-ad8235abc0e8%22%2c%22Oid%22%3a%22dbab8d6e-a527-4313-bf24-a9dccb90154e%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya