Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2021-106
Obertura de sobre únic (acte públic en streaming)
Data de publicació: 15/10/2021 12:45 h
Descripció: Per indicació de la presidenta s'informa de l'obertura del sobre que conté els criteris avaluables de forma automàtica en acte públic en streaming el proper dimarts 19 d'octubre de 2021 a les 13.00 h. Es pot accedir a l'acte a través de l'enllaç següent: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFlZWVlODAtODNkYi00ZmM2LThjZWItYmU0YmVmZTZhM2Qx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252263d29b7f-15d9-4f3f-be66-d814373fb481%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=65a98ad9-0e6f-4888-8d45-5b45c1089ae2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Obertura pública Sobre únic (en streaming)
Data de publicació: 25/10/2021 11:54 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre que conté els criteris avaluables de forma automàtica (sobre únic)
Acta de proposta d'adjudicació
Data de publicació: 28/10/2021 13:16 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació per a la proposta d'adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya