Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Codi d'expedient:
CSC M 4/21
Fem esmena per la modifificació del Document Deuc.pdf penjat al sobre A, punt 5.
Data de publicació: 14/09/2021 14:00 h
Descripció: Fem esmena per la modifificació del Document Deuc.pdf penjat al sobre A, punt 5.
Esmena
Data de publicació: 17/09/2021 13:35 h
Descripció: Fem esmena de la modificació de NO OBLIGATORI del document del sobre C a l'apartat 18. "ALTRES DOCUMENTS QUE CONSTIN EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, SI S¿ESCAU".
Resolució d'esmena
Data de publicació: 29/09/2021 08:40 h
Descripció: Resolució d'esmena
23. ACTA EXCLUSIÓ FUGAPLAST S.L. CSC M 4-21
Data de publicació: 08/10/2021 13:55 h
Descripció: 23. ACTA EXCLUSIÓ FUGAPLAST S.L. CSC M 4-21
21. ACTA A CSC M 4-21 (IMP-SC-024)
Data de publicació: 08/10/2021 13:55 h
Descripció: 21. ACTA A CSC M 4-21 (IMP-SC-024)
DATA OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 08/10/2021 14:35 h
Descripció: El proper 14 d'octubre de 2021 a les 10,30 hs es procedirà a la obertura privada del sobre C
40. ACTA C CSC M 4-21 (IMP-SC-043)
Data de publicació: 15/10/2021 09:50 h
Descripció: 40. ACTA C CSC M 4-21 (IMP-SC-043)
43. COPIA OFERTES CSC M 4-21
Data de publicació: 15/10/2021 09:52 h
Descripció: 43. COPIA OFERTES CSC M 4-21
Publicació informe de valoració previa a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació de la licitació
Data de publicació: 02/11/2021 14:15 h
Descripció: A efectes de tenir coneixement de les puntuacions i les valoracions en relació a l'expedient de referència i per tal que les empreses interessades puguin fer les al·legacions o observacions pertinents, adjuntem l'informe de valoració prèvia a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació final de la licitació.

En data 12 de novembre de 2021 i, en el cas que no hi hagi hagut cap al·legació per part de les empreses interessades, la Mesa de Contractació proposarà l'adjudicació de la present licitació i, seguidament, l'Òrgan de Contractació adjudicarà la present licitació
Publicació informe de valoració previa a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació de la licitació
Data de publicació: 23/11/2021 14:14 h
Descripció: A efectes de tenir coneixement de les puntuacions i les valoracions en relació a l'expedient de referència i per tal que les empreses interessades puguin fer les al·legacions o observacions pertinents, adjuntem l'informe de valoració prèvia a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació final de la licitació.

En data 30 de novembre de 2021 i, en el cas que no hi hagi hagut cap al·legació per part de les empreses interessades, la Mesa de Contractació proposarà l'adjudicació de la present licitació i, seguidament, l'Òrgan de Contractació adjudicarà la present licitació

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya