Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+DO CCB-17260
Informe Qualificació Documental
Data de publicació: 02/11/2020 14:36 h
Descripció: Informe Qualificació Documental
Informe Anàlisi Esmenes
Data de publicació: 19/11/2020 17:25 h
Descripció: Informe Anàlisi Esmenes
Acta Jurat Fase 2 + Informe justificatiu puntuacions
Data de publicació: 11/06/2021 19:15 h
Descripció: S'adjunta Acta del Jurat i Informe relatiu a l'atorgament de les puntuacions als 5 Lemes relatius a les Propostes Gràfiques Desenvolupades dels finalistes de la Fase 2. Així mateix, s'informa que el 14/06/2021 a les 13:00 hores es donaran a conèixer aquestes puntuacions obtingudes pels licitadors, s'obriran els sobres 3 relatius a la identificació dels licitadors i es farà lectura de la identitat del Lema dels mateixos.
Enllaç reunió telemàtica 14/6 - obertura lemes
Data de publicació: 11/06/2021 19:15 h
Descripció: S'adjunta enllaç d'obertura pública de lemes el proper 14 de juny a les 13 hores:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDMyMWI2YjMtNjE2YS00MjU3LTg0ZWItMzcwMWM0MTYzZGI2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522835b66d7-17eb-4a87-a120-72fe51e95f4f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c7ce7f12-ea12-4993-9539-e162e0d1cdb5%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fb971eee-0b4d-462a-b80f-32f65bd07f57&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Acta Jurat obertura lemes
Data de publicació: 30/06/2021 21:06 h
Descripció: S'adjunta l'Acta del Jurat relativa a l'obertura de lemes del propassat dia 14 de juny, que identifica els lemes amb els seus autors
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya